• دپو محصول (بتن سبك گازي NAAC)
  • دستگاه پرتابل بتن سبك فومي (CLC)
  • بخش سرند/دپو ماسه و سيمان خط توليد بتن سبك گازي (NAAC)
  • دستگاه توزين و بارگيري تمام اتوماتيك محصول معادن
  • دستگاه پرتابل توليد بتن آماده
  • كف سازي و شيب بندي با بتن سبك
  • سقوط آزاد
  • تونل باد پرتابل جهت سقوط آزاد
  • ديوار پيش ساخته بتني (خودايستا)
  • ديوار پيش ساخته بتني (خودايستا)
  • ديوار پيش ساخته بتني (خودايستا)

 

به وب سایت نیکان صنعت پارس خوش آمدید

( N.S.P ) 

 

 

ساخت اولين تونل باد (شبيه ساز سقوط آزاد) بصورت پرتابل و روباز در كشور، بدست متخصصين اين

شركت، با سرمايه گذاري صد در صد بخش خصوصي.

 

 

تونل باد پرتابل

سقوط آزاد

تونل باد ثابت

دستگاه بارگيري سنگ آهن

خط توليد بتن سبك گازی

دستگاه پرتابل بتن سبك